Bebras 2023

Bebras blir av i år!

Vi har varit alldeles för sena med at gå ut med information. En del av anledningen är att vi är mitt i en omstrukturering, så att liknande problem inte fortsätter framöver.

Så här kommer årets tävling struktureras:

Tillgång till äldre material återställt

Under året så har vi fått flera frågor angående det äldre materialet som motsvarar tävlingsomgångar från 2016 och tidigare.

Det var glädjande att höra att lärare ser oss som en resurs även utanför tävlingstider!

Vi är glada att meddela att frågor från tidigare år kan nu nås på http://legacy.bebras.se. Man kan även hitta denna länk under den nya fliken "Träningsfrågor och material".