Bebras 2023

Bebras blir av i år!

Vi har varit alldeles för sena med at gå ut med information. En del av anledningen är att vi är mitt i en omstrukturering, så att liknande problem inte fortsätter framöver.

Så här kommer årets tävling struktureras:

  • Lärare bör ej anmäla sig på larare.bebras.se innan Oktober. Mer information längst ner.
  • Under Oktober kommer man att kunna anmäla sig, samt testa tävlingssystemet som lärare.
  • Tävlingen kommer att genomföras med liknande startid som tidigare år.

Detta nyhetsutskick har som mål att minimera effekten av skillnader mot tidigare år, genom att sätta tydliga förväntningar.

Nästa nyhetsutskick planeras vara exakta datum. Dessa kommer så snart som möjligt.

Efter det planerar vi att publicera instruktioner/lathund för årets tävling. Vi kommer även försöka avpublicera information som inte längre gäller, vilket är större delen av denna hemsida.

Angående registrering och inloggningar:

Vi byter system i år, och ingen kontoinformation planeras att överföras från det system vi använt hittils till det nya.

Detta på grund av korrekt personuppgiftshantering och även tekniska frågor.

Det förväntas vara smidigare att registrera sig än det varit tidigare.