Om Bävern

Flytt pågår

Tävlingssidan är uppdaterad med övningslänkar inför årets tävling.

Instruktioner för hur man registrerar sig i det nya systemet släpps 13 november.

Utmaningen börjar 13 november och pågår till 24 november. Tävlingstiden förlängs i år på grund av förseningar i information till lärare.

Vad är Bävern?

Databävern är en populär och inspirerande tävling i datalogiskt tänkande för barn och unga i åk 2-9 samt gymnasiet. Tävlingens mål är att på ett lekfullt sätt låta barn och unga bekanta sig med programmering, logiskt tänkande och problemlösning.

Databävern hålls årligen i november i drygt tretio länder runt om i världen (2011 hölls tävlingen i Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Ukraina, Holland, Italien, Slovakien, Tjeckien, Slovenien, Österrike, Frankrike, Ungern, Schweiz och Japan). Sammanlagt deltog ungefär 370 000 elever i 2011 års tävling, 520 000 elever 2012, 725 000 elever 2013, 925 000 elever 2014, och 1 313 000 i 38 länder 2015.

Bävertävlingen

I Sverige hålls Bäver-tävlingen över internet. Det finns fem tävlingsklasser;

  • Mini: klass 2-3
  • Benjamin: klass 4-5
  • Cadet: klass 6-7
  • Junior: klass 8-9
  • Senior: gymnasiet

För att delta i tävlingen behövs en ansvarig lärare samt en dator, iPad eller liknande med internetuppkoppling för varje tävlande. Hela skolan behöver inte tävla på samma gång, t.ex. kan olika klasser tävla olika tider på dagen.

Övningssystemet är öppet hela året på tävlingssidan och tävlingssystemet finns på samma adress under registrerings- och tävlingstid.