Datum för årets tävling (2022)

Årets tävlings kommer att genomföras under samma period som förra året, alltså vecka 46 till och med vecka 44.

Från:   14 November 2022
Till:   2 December 2022

Lärare är fria att fritt välja dag inom denna period för deras klasser. Lärare behöver registrera sig för att sedan kunna registrera klasser. Det bör göras i god tid innan tävlingen då vi kan behöva manuellt godkänna nya lärarkonton. Se information till lärare för mer information.

Vårt mål är att släppa resultat och lösningsförslag som pedagogiskt stöd 1-2 veckor efter tävlingen.
(Tyvärr hann vi inte lösa alla tekniska problem i god tid efter tävlingen 2021, så detta mål dröjer för tidigare tävlingar).