Datum spikade (2019)

Datum är spikade för årets Bebras. Förtidsregistrering behövs inte, och registreringsverktyget är under utveckling i skrivandets stund. 

Tävlingsdatumen är:

Från 2019-11-18
Till 2019-12-06