Resultat och diplom

Vi har fått tillgång till resultaten från vår leverantör, så lärare kan nu skapa diplom till sina elever.

Vi kommer att titta på att få upp aggregerade resultat på regionsnivå, men behöver diskutera detaljer med vår personuppgiftsansvarig.