Information till lärare

På den här sidan kan lärare bekanta sig med tävlingens generella principer och hur man framskrider i Bävertävlingen:

  • Lärarens registrering
  • Tävling
  • Resultaten anländer

Info om varje del finns nedanför. Den ansvariga läraren bör läsa igenom informationen noggrant för att tävlingen skall avlöpa utan problem.

Lärarregistrering sker på lärarsidorna, larare.bebras.se.

Lärarens registrering

För att delta i tävlingen skall en ansvarig lärare registrera sig i systemet på förhand.
Läraren kan sedan skapa "grupper" vilket låter elever delta i tävlingen.

Registreringen sker genom att läraren fyller i en nätblankett under länken ’Lärarregistrering’ på tävlingssidan. Under registreringen skall den ansvariga läraren ge

  • sina kontaktuppgifter
  • skolans kontaktinformation
  • en uppskattning av hur många elever som deltar

Registreringen tar bara ett par minuter. Skolans information behövs för att verifiera giltigheten av tävlingsinformationen och för att skicka resultat och eventuella priser. En skola kan ha mer än en ansvarig lärare.

Läraren kan efter registrering och inloggning skapa gruppkoder till sina elever. En egen gruppkod bör skapas för per klass. Om klassen är vidare uppdelad i grupper som startar på olika tider, kan man med fördel skapa en koder för varje grupp. 

Tävling

I början av tävlingen bör läraren se till att alla elever är på startsidan av Bäver-tävlingen och att de inte har förbjudna hjälpmedel eller material framme. Eleverna väljer ”Till tävlingen”-länken på huvudsidan och fyller i sin gruppkod och namn. Läraren kan hjälpa dem med detta, om det behövs. Eleverna får nu en egen tävlingskod. Denna kod agerar inloggning för eleven om något skulle hända under tävlingen, till exempel datorstrul. Den bör skrivas ner och sparas av eleven.

Bäver-tävlingen är en individuell insats, och grupparbete eller att hjälpa andra elever är inte tillåtet. Det är tillåtet att hjälpa de yngsta och de som har svårt för svenska språket att läsa uppgiftstexten1. Ansvariga lärare bör se till att eleverna besvarar frågorna individuellt och att de inte använder webbläsaren för någonting annat än att delta i tävlingen. Användning av pennor och anteckningspapper är tillåten, men andra hjälpmedel såsom miniräknare är förbjudna.

Tävlingen har 12 frågor med 3 nivåer per fråga. Deltagarna har 45 minuter på sig att svara på så många frågor som möjligt, på den svårighetsgrad som eleverna känner sig bekväma med. Det är tänkt att yngre elever bör hålla sig det enklare nivåerna, medan äldre elever är uppmanade att ta sig an det högre nivåerna. Det är rekommenderat att ge sig på enklare nivåer för att förstå grundprinciperna, men elever kan attackera den mest avancerade nivån för varje fråga direkt om eleven vill. Eleverna kan svara på frågorna i valfri ordning, och komma tillbaka till frågor vid ett senare tillfälle.

Systemet visar när en uppgift är korrekt besvarad. Det ger inga minuspunkter att svara flera gånger. Elever förväntas få tidsbrist mot slutet, och inte hinna med alla utmaningar.

Att starta på samma tid eller att hålla koll på tiden är inte nödvändigt, systemet tar tiden för varje enskild elev automatiskt. Det är ändå att föredra att hela klassen tävlar på en gång. Det är möjligt att tävla på vanliga skoldagar från 8 till 17.

Tävlingen avslutas genom att vänta på att tiden går ut, eller klicka på ”Avsluta tävling”  i övre högra hörnet. Alla svar sparas då och tävlingen avslutas. Systemet tackar för deltagandet och eleven får sedan stänga webbläsaren.

Problem under tävlingen

Ifall en elev av någon anledning avbryts i tävlandet är det möjligt att fortsätta genom att logga in med hjälp av elevens tävlingskod. Att göra om hela tävlingen är endast möjligt i specialfall, vilket man bör komma överens om på förhand.

Efter tävlingen kan du ge respons om hur tävlingssystemet fungerat till tävlingsarrangörerna genom att fylla i responsblanketten som du hittar, då du klickar ’Kontakta oss’  i menyn. Svar till de vanligaste frågorna kan du hitta genom att följa länken ’Vanliga frågor (FAQ)’. Feedback kan alltid ges via kontaktformuläret på www.bebras.se/contact.

Poängräkning

Eleverna får poäng för rätta svar. Att inte svara påverkar inte slutpoängen, inte heller hur mycket tid man använt. Däremot kan den totala tiden komma att användas för att särskilja elever i toppen.

Integritetsskydd

Tävlingsarrangörerna lämnar ingen information om lärare, elever eller skolor vidare. Personinformation hanteras enligt GDPR.

Anonymiserade resultat kan komma att användas för forskningsändamål (t.ex. ’åttondeklassare svarade bra på datoranvändningsfrågorna’ eller ’Skillnader i IT-kunskaper mellan svenska och finska elever…’). Resultat för enskilda elever kommer inte att jämföras, och det kommer inte gå att identifiera vilken elev som genererade ett specifikt resultat.

Introduktion till tävlingssystemet

Vi hoppas att lärarna först bekantar sig själva med systemet och därefter låta eleverna bekanta sig med övningssystemet. Genom att välja ”Avsluta” och ”Visa resultat” kommer systemet att visa hur många frågor du besvarat och ge dig rätta svaren, med motivering. Efter tävlingen kan frågorna användas i diskussioner, i frågor gällande t.ex. datalogiskt tänkande och datoretik.

Tävlingen återkommer varje år i november, så du kan göra Databävern till ett årligt inslag i din undervisning.

Vi vill gärna få respons och utvecklingsförslag om systemets användning, tävlingsarrangemang och frågor. Vi vill på sikt kunna anpassa frågorna för det svenska skolsystemet. Därför hoppas vi på respons speciellt om innehållet i frågorna.